ติดต่อเรา

ติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งาน
• แจ้งข้อผิดพลาดในบทความ เช่น คำผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความซ้ำ เป็นต้น
• อยากให้เราเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรที่ยังขาดอยู่ในบทความที่คุณสนใจ
• แนะนำหัวข้อบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านต้องการอ่าน หรือเรื่องที่ท่านอยากรู้
• มีข้อสงสัยอื่น ๆ หรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์
• แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือสอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
• แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่เว็บไซต์ของเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกบทความทั้งฉบับ การคัดลอกรูปภาพ เป็นต้น
• แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน หากรูปภาพ ข้อความ หรือผลงานของท่าน ทางเว็บไซต์ถูกนำมาใช้โดยท่านไม่อนุญาต โปรดแจ้งข้อมูลให้ทางเราได้ทำการแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (โปรดทราบว่าทางเราไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่ารูปภาพหรือข้อความนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลงานของใคร ทำให้อาจมีการระบุแหล่งอ้างอิงผิดไปจากความเป็นจริง)
• ติดต่อลงโฆษณา หรือสนับสนุนเว็บไซต์

Contact
ท่านสามารถติดต่อทางเราผ่านทางอีเมล seoblacksheep@gmail.com